Behandlingar

Vi utför de flesta förekommande behandlingar inom modern tandvård idag enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Även de flesta kirurgiska ingrepp och implantatoperationer får du hos oss. Kliniken är modernt utrustad med digital röntgen, datoriserat journalsystem samt panoramaröntgen. Vi är anslutna till Försäkringskassan, vilket innebär att du som patient får ta del av ett årligt allmänt tandvårdbidrag och högkostnadsskydd. Se mer under fliken Prislista.

Undersökning

Vid en undersökning hos oss ingår 4 röntgenbilder och en noggrann klinisk undersökning av dina tänder och tandkött, borttagning av tandsten och till sist en putsning av tänderna.

Panoramaröntgen

Kliniken är utrustad med en panoramaröntgen som används för att få en bild av alla tänder, tandrötter och tandbenet på en bild.

Panorama

Fyllningar

Att göra en fyllning är den vanligaste behandlingen vid hål i tanden. Tanden rengörs från karies och fylls igen med en tandfärgad kompositfyllning.

Läs mer på 1177.se 

Tandhygienistbehandling

Vi har ett nära samarbete med vår duktiga hygienist Elisabeth Peterson här på kliniken. Elisabeth utför behandling och förebyggande av tandlossningssjukdom.

Rotfyllning

Vid ett stort kariesangrepp eller om tanden har skadats på ett sådant sätt att pulpan (nerven och blodet i tanden) skadats behöver man göra en rotfyllning. Tandens pulpa avlägsnas och ersätts med guttaperka och tanden försluts med en kompositfyllning eller krona.

Läs mer på 1177.se

Rotspetsoperation

När en tidigare rotfylld tand har infekterats kan det i vissa fall kan det bli aktuellt att göra en rotspetsoperation. Operationen görs under vanlig tandläkarbedövning och tar ca 1 timma.

Vid operationen öppnas en flik i tandköttet bredvid tandroten och man kan under denna flik komma åt rotspetsen på tanden. Tandläkaren kapar av en lien bit av roten och tar bort infektionsvävnad. Sedan görs en fyllning som skall göra rotkanalen tät och förhindra fortsatt infektion. Tandköttsfliken sys sedan tillbaka med några stygn.

Blekning

Tänderna missfärgas ofta med ökad ålder och på grund missfärgande ämnen i viss mat, kaffe, te, vin och rökning. De flesta missfärgningar går dock att bleka med gott resultat.
Ett avtryck av patientens tänder görs på kliniken och individuella plastskenor framställs. Patienten applicerar sedan själv blekningsgel i skenorna hemma och bleker tänderna i 30-45 min. Behandlingen upprepas tills det att önskat resultat har uppnåtts.

Läs mer på 1177.se

Kronor och broar

Om en tand har större skador gör man ofta en porslinskrona på tanden. En krona håller ofta längre än en fyllning och är i många fall ett bättre långsiktigt alternativ. Tanden slipas till och tandläkaren tar ett avtryck av tänderna. Avtrycket skickas till en tandtekniker som framställer en krona som sedan cementeras fast på tanden. Patienten behöver komma två gånger till tandläkaren med någon veckas mellanrum. En provisorisk krona framställs för att skydda tänderna mellan besöken.

En bro är en bra behandling för ersättning av en saknad tand. På samma sätt som när man gör en krona, slipas tanden till och tandläkaren tar ett avtryck av tänderna. Patienten får en provisorisk bro på tanden för att skydda den mellan besöken. Avtrycket skickas till en tandtekniker som gjuter en bro av metall och keramik eller endast i keramik. Bron skickas tillbaka till tandläkaren som fäster bron på tänderna med hjälp av ett cement.

Brobehandling tand

Läs mer på 1177.se

Implantat

Implantat är en behandling som används för att ersätta en eller flera saknade tänder.  Patienten kommer först för en undersökning för att avgöra om implantatbehandling är möjlig. I vissa fall krävs ytterligare skiktröntgen. Patienten återkommer sedan för en implantatoperation som sker under vanlig tandläkarbedövning. Tandläkaren öppnar tandköttet och borrar hål i tandbenet och placerar implantaten i benet. Tandköttet sys sedan igen med några stygn. Benet behöver i de flesta fall läka ihop mellan två och sex månader. Om patienten önskar kan en provisorisk ersättning för den saknade tanden göras medan benet läker. Efter läkningen framställs en individuellt anpassad krona och skruvas fast på implantatet. Man kan även sätta flera implantat därmed ersätta flera tänder.  Hela behandlingen från undersökning till färdig tand görs här på kliniken.

 Läs mer på 1177.se