Prislista

Undersökning

En undersökning hos oss kostar 1060 kr.

Med tandvårdsbidrag blir kostnaden:
För dig som är under 30 år: 460 kr.
För dig som är mellan 30- 64 år: 760 kr

För dig som är över 65 år: 460 kr.

Efter att du har undersökts hos oss får du ett kostnadsförslag baserat på din munstatus och dina behov.

Försäkringskassans tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Vår klinik är ansluten till Försäkringskassan och erbjuder därmed tandvård med tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Hur stort tandvårdsbidraget är beror på hur gammal du är:
Till och med det år du fyller 29 år är bidraget 600 kr/år.
Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kr/år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr/år.

Högkostnadsskydd

Du står själv för tandvårdskostnader på upp till 3000 kr.

Sedan får du ersättning från försäkringskassan:
50 % av referenspriset mellan 3000 kr och 15 000 kr.
85 % av referenspriset som överstiger 15 000 kr.
Högkostnadsskyddet gäller ett år från det att behandlingen startas.

Läs mer på Försäkringskassan.se

Särskilt tandvårdsstöd

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg, eller ett beslut enligt LSS eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd. Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård – med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter.

Det särskilda tandvårdsstödet kan till exempel gälla dig som bor på äldreboende, vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård eller har sjukdom som medför svårigheter att sköta din munhälsa.

Läs mer på Västra Götalandsregionen.